De waarde van vastgoed beoordelen met drones

15 maart 2024

De waarde van vastgoed beoordelen met drones

Het onachtzaam weggooien van materialen behoort niet meer tot de moderne praktijken. Elk materiaal in een bestaand gebouw heeft waarde, die afhankelijk is van de conditie ervan. Deze waarde strekt zich niet alleen uit tot financiële aspecten, maar ook tot milieu-impact. Een innovatieve ontwikkeling in het beoordelen van de staat van materialen in gevels is drone-inspectie. Een pilotproject van deze innoverende aanpak vindt plaats bij Mirai House in Leiden, waar drones en kunstmatige intelligentie worden ingezet. Dit in samenwerking met Aeroscan.

Drones voeren inspecties sneller uit en zijn minder afhankelijk van het weer dan gangbare gevelgondels. Bij de gevelinspectie van het kantoorgebouw Mirai House in Leiden is gebruik gemaakt van deze innovatieve methode. Door middel van dronefotografie en een laserscanner van Aeroscan is de volledige gevel in kaart gebracht. De verkregen gegevens zijn verwerkt tot een 3D-model, waardoor de inspectie daadwerkelijk vanaf een bureau kan worden uitgevoerd. 

Pascal Schrijver verteld: “Normaalgesproken gaan twee monteurs in de gondel het gehele gebouw rond. Ze kijken alles na: de rubbers, aansluitingen, panelen en glaslatten. Alle onderdelen worden gecontroleerd op mankementen en beschadigingen. Als pilot mochten wij nu met behulp van een laserscanner en drone het gebouw in kaart brengen. 

Door middel van een drone-inspectie kun je veel sneller een opname uitvoeren en ben je minder weersafhankelijk. Bij een inspectie vanuit de gondel duurt zo’n project één à twee weken. Bij een drone-inspectie duurt dit één tot twee dagen. Daarnaast is een ander voordeel dat het kantoorwerk altijd door kan gaan.” 

Deze technologie stelt de gevelindustrie in staat om de waarde van vastgoed op lange termijn nauwkeuriger te beoordelen, wat cruciaal is voor het bevorderen van het hergebruik van producten en grondstoffen in een circulaire economie. Het efficiënter in kaart brengen van de gevelconditie met behulp van drones draagt bij aan een duurzamere benadering van bouw- en onderhoudsprojecten, waarbij het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van hergebruik centraal staan.

Het volledige artikel over de technologische vooruitgang en de impact ervan op de bouwsector worden uitgebreid besproken in het magazine RenovatieTotaal.