Algemene Voorwaarden

We voeren onze diensten en werkzaamheden uit volgens De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), herziening juli 2013. De DNR zijn algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van opdrachtgever en -nemer. DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en NLingenieurs.

De DNR 2011 is via deze link te downloaden en te bekijken als PDF-bestand.