Samen bouwen aan een veilige toekomst

Bij Geveladvies Ingenieursbureau staat veiligheid en gezondheid centraal. Iedereen, of het nu een collega, onderaannemer of opdrachtgever is, heeft recht op een veilige werkomgeving en het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. We zijn ervan overtuigd dat geen enkele taak het risico op letsel waard is. Daarom is veilig en gezond werken een integraal onderdeel van het vakmanschap van al onze collega's en degenen waarmee we samenwerken.

Binnen ons bedrijf hebben wij de ‘SAFE’ campagne opgericht. SAFE staat voor samen, alert, fouten voorkomen en educatie. Hieronder worden deze waarden verder toegelicht:

  • Samen - We bundelen onze krachten en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het scheppen van een veilige omgeving. Dit vereist de betrokkenheid van ons allemaal.
  • Alert - Wees waakzaam in je omgeving, zodat je potentiële risico's kunt identificeren en snel kunt reageren in geval van een noodsituatie.
  • Fouten voorkomen - Het vermijden van fouten staat bovenaan onze lijst van prioriteiten. Door middel van training, bewustwording en het naleven van veiligheidsprocedures stimuleren we het voorkomen van fouten.
  • Educatie - Het vergroten van kennis en begrip met betrekking tot veiligheidskwesties is van vitaal belang. Dit bereiken we via educatieve programma's, trainingen, toolboxen en gerichte voorlichting, zodat we weten hoe we veilig kunnen handelen en een veilige werkomgeving kunnen behouden.

GevelAdvies Ingenieursbureau is daarnaast gecertificeerd voor trede 3 van de Safety Culture Ladder volgens norm 2.0. De Safety Culture Ladder (SCL) bestaat uit vijf treden die de verschillende ontwikkelingsfasen van een organisatie op het gebied van veiligheidsbewustzijn aangeven. Trede 3 staat voor het bevorderen van veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van een cultuur van veilig leren binnen de organisatie. We zien deze certificering als een erkenning van onze inzet voor het waarborgen van een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers en partners.