Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft grote impact op aannemers

26 april 2021

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft grote impact op aannemers

“Tijdens mijn stage heb ik volop de kans gekregen om mij in verschillende onderwerpen te verdiepen. Ik heb mijn tanden gezet in een onderzoek rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ontzettend interessant omdat er een behoorlijke verschuiving gaat plaatsvinden van verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid”, vertelt Thom Sloetjes, voormalig student Small business en retailmanagement. Na zijn afstudeerstage startte hij zijn carrière binnen de gevelbranche als calculator. 

“De Wkb heeft grote gevolgen voor iedereen die in de bouw werkt, dat maakt het interessant. Het is de bedoeling dat de Wkb de bouwkwaliteit verhoogt. En dat opdrachtgevers makkelijker, in geval van bouwfouten, terecht kunnen bij de makers van die fouten. Het doel is dat aannemers zorgen voor een verbetering van de bouwkwaliteit. De verantwoordelijkheid van het bouwwerk na oplevering ligt niet langer alleen bij de bouwconsument, maar verschuift naar de bouwer. Wat daarbij nog best onbekend is, is het feit dat de wet geen onderscheid maakt tussen zzp’ers in de bouw, klusbedrijven of professionele aannemers. Dat is een groot verschil met hoe de situatie nu is”, vervolgt Thom.

Wkb verplicht een opleverdossier

Er is werk aan de winkel voor iedereen die werkzaam is in de bouw. Zo is een aannemer verplicht om bij de oplevering een opleverdossier af te structureren. Thom: “Dit dossier moet een duidelijk inzicht bieden in welke stappen er allemaal zijn ondernomen om de werkzaamheden volgens afspraak uit te voeren. Het dossier bevat gegevens en stukken die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst. Er moeten in elk geval tekeningen, berekeningen en in sommige gevallen zelfs foto’s in zitten die gaan over het bouwwerk, de installaties, de materialen en de gebruiksfuncties. Ook zijn er gegevens nodig die betrekking hebben op toekomstig uit te voeren onderhoud van het bouwwerk.”

Aannemers hulp bieden

Binnen GevelAdvies is veel kennis aanwezig omtrent gevels, maar juist ook als het gaat om het vastleggen van verantwoordelijkheden en de beschrijving van noodzakelijk onderhoud. De eisen die de Wkb stelt, worden al door GevelAdvies toegepast. “Met de kennis en inzichten die we op dit vlak hebben, willen we aannemers maar ook klusbedrijven en zzp’ers helpen bij het maken van het juiste opleverdossier. Tijdens mijn afstudeeronderzoek hebben we hiervoor een dienst ontwikkeld. Het is fantastisch dat ik de kans heb gekregen om tijdens mijn stage aan de slag te gaan met deze dienst en dat dit nu ook daadwerkelijk ingezet gaat worden. Ik kijk uit naar mijn vaste aanstelling zodat ik hier in de praktijk mee aan de slag kan.”