Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole

Beperk risico’s met de juiste kwaliteitsborging

Vanaf papier en in een gesprek aan tafel, kunnen zaken heel anders zijn dan in de praktijk. Een kleine fout nu kan grote consequenties hebben later. Bovendien moet een gepresenteerde oplossing daadwerkelijk juist worden uitgevoerd. U kunt GevelAdvies inschakelen bij kwaliteitsinspecties. Wij kijken ter plekke op de bouwplaats en gaan na of het werk volgens het bestek wordt uitgevoerd. Maar ook gaan we na of constructies daadwerkelijk kloppen en of de materiaalkeuze ter plaatse voldoet. Door onze jarenlange ervaring, kunnen we heel snel overzien of zaken kloppen, of constructies deugen en of het werk goed en voor de betrokkenen veilig wordt uitgevoerd. Als er problemen zijn, onderzoeken we achterliggende oorzaken en beoordelen we het advies van de leverancier. Al ons werk is erop gericht dat u krijgt wat er is beloofd, maar ook dat problemen worden voorkomen. Mochten er problemen zijn, dan zorgen wij dat ze adequaat en duurzaam worden opgelost.

Wij geven u zekerheid dat plannen goed worden uitgevoerd

Kwaliteitscontrole in vier stappen

  • Analyse van de vraag en de situatie
  • Onderzoek op locatie
  • Analyse werkwijze, materiaal en constructiekeuzes
  • Rapportage met conclusie en advies
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Met 100% onafhankelijk advies komt u verder

Neem direct contact op