Luchtdoorlatendheid- en waterdichtheidstest

Luchtdoorlatendheid- en waterdichtheidstest

Uw gevel lucht- en waterdicht volgens het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de lucht-, waterdichtheid en energieprestaties van gevels, ramen en deuren. Daarnaast wilt u natuurlijk zelf tocht- en lekkageproblemen voorkomen. GevelAdvies kan tests uitvoeren tijdens de bouwfase, maar uiteraard ook bij bestaande bouw. Met de invoer van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen is het van belang dat u kunt aantonen dat uw gevel voldoet aan de gestelde normen. Om de kwaliteit op alle onderdelen te kunnen aantonen, inventariseert GevelAdvies voor u gedurende het gehele ontwerp- en uitvoeringsproces de risico’s zodat u tijdig kunt bijsturen en vervolgens de kwaliteit op alle onderdelen kunt aantonen.

Testkast meet luchtdoorlatendheid en waterdichtheid op elke gewenste hoogte

Om de wind- en waterdichtheid van ramen, deuren, kozijnen en vliesgevels te bepalen, werken we ook op locatie met een testkast. Het unieke van onze testvoorziening is dat we de gevel op elke gewenste hoogte en positie kunnen testen. Op de kast sluiten we een testunit aan, waarbij we onderdruk genereren in stappen van 50 tot 600 Pascal en waar nodig hoger. Bij elke stap wordt de luchtdoorlatendheid gemeten en vergeleken met de geëiste luchtdoorlatendheideis. Voor de watertest beregenen we met sproeiers het specifieke te testen element. De druk wordt hierbij stapgewijs opgebouwd tot de gestelde eis. Op deze manier bepalen we in welke klasse het geteste element valt en of het voldoet aan de te verwachten prestaties. 

Visueel onderzoek op locatie

Naast gebruik van de testkast, doen we visueel onderzoek op locatie. We kijken bijvoorbeeld naar omlijstingen van glas en of er ontwateringsgaten aanwezig zijn in de gevel. Door onze ervaring kunnen we heel snel inzichtelijk maken wat goed gaat en waar mogelijk problemen kunnen ontstaan. Naast de gevel (ramen en kozijnen) kunnen we ook advies geven over de dichtingen in het bouwkundige.

Zo voldoet u aantoonbaar aan de normen

Onze bevindingen leggen we vast in een overzichtelijk rapport, hiermee kunt u aantoonbaar maken dat u aan de NEN-normen voldoet. Mochten er aanpassingen nodig zijn, geven we hierover een helder advies. De aanpassingen kunt u door onze monteurs laten uitvoeren, maar u kunt ook gebruikmaken van uw eigen netwerk. Wij kunnen desgewenst derde partijen aansturen en begeleiden, zodat zij exact weten welke aanpassingen er nodig zijn.

Veilig en comfortabel; dat is uiteindelijke het doel van onze lucht- en waterdichtheidstest

Lucht- en waterdichtheidstest in vier stappen

  • Achterhalen van wens en probleemstelling
  • Opbouwen en inrichten van de testkast, luchtdruk en beregeningstest op locatie
  • Visueel onderzoek
  • Rapportage met conclusie en advies
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Met 100% onafhankelijk advies komt u verder

Neem direct contact op