Meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB)

Inzicht en grip op onderhoudskosten

Het verkrijgen van inzicht en grip op de onderhoudskosten van uw pand begint bij uw vastgoedstrategie. Wilt u de staat van het pand behouden, consolideren, renoveren, het pand functioneel veilig houden voor de gebruiker of wilt u het pand gereed maken voor verkoop of sloop? Wij stemmen ons onderzoek af op uw doelstellingen en vastgoedstrategie. Opdrachtgevers schakelen ons in bij bestaande bouw maar ook bij nieuwbouw. Want vanaf de bouwtekeningen kunnen we inzichtelijk maken wat er nodig is om de gevel in optimale conditie te houden. Dit kan heel relevant zijn, zeker als de keuzes nog niet definitief vastliggen.

Integrale beoordeling van de gevel

Afhankelijk van uw doelstellingen gaan we na welk detailniveau van belang is. Ons onderzoek start met een integrale beoordeling van de gevel, we analyseren de staat van de binnen- en buitenzijde waarbij we ook naar details kunnen kijken zoals de raam- en deurbediening. We beoordelen de technische staat en maken schades en defecten inzichtelijk. Voor het in kaart brengen van de status van uw gevel combineren we rekenkundige, technische formules met waarnemingen en onderzoek op locatie. Onze aanpak maakt de actuele conditie van uw gevel inzichtelijk maar ook geven we u inzicht in de theoretische levensduur en gaan we na in hoeverre uw gevel voldoet aan de wettelijke normen.

Voor elke unieke situatie levert GevelAdvies de juiste begroting

We adviseren over noodzakelijke aanpassingen op korte termijn en welk onderhoud op lange termijn van belang is. Daarbij maken we inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld zaken gefaseerd aan te pakken zodat de investeringen overzichtelijk blijven. Voor elke unieke situatie kunnen wij een begroting maken waarbij u met een gerust hart keuzes en reserveringen kunt maken. Zou houdt u grip op uw kosten, nu en in de toekomst. Het unieke van GevelAdvies is dat we het onderhoud ook voor u kunnen uitvoeren of begeleiden.

Met een degelijke begroting houdt u controle over huidige en toekomstige uitgaven

Meer jaren onderhoudsbegroting (MJOB) in vier stappen

  • Achterhalen doelstellingen en vastgoedstrategie
  • Onderzoek op locatie en technische berekeningen
  • Analyse feiten en modellen
  • Rapportage met begrotingen en advies
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Weten hoe wij u kunnen helpen?
Met 100% onafhankelijk advies komt u verder

Neem direct contact op